U kunt op verschillende manieren deelnemen aan de dagbesteding op onze zorgboerderij.

  • Via een geldige WMO of WLZ indicatie: een indicatie kan worden aangevraagd door u zelf, of door uw huisarts, of zorgtrajectbegeleidster. Het besluit wordt door de gemeente of CIZ bepaald op grond van objectieve criteria.
  • Via een PGB: Persoons gebonden budget.
  • Op particuliere basis.

Indien u beschikt over een geldige indicatie kunt u contact opnemen met onze zorgboerderij om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding is er plaats voor een wederzijdse kennismaking. Daarna kunt u beslissen of u deel gaat nemen bij ons op de zorgboerderij. Er zal dan bekeken worden of en op welke dagen er plaats is binnen de zorgboerderij.

U kunt gebruik maken van ons vervoer als hiervoor een indicatie aanwezig is (in de meeste gevallen zit dit in de WMO of WLZ indicatie). Mocht u hier geen indicatie voor hebben dan is er een mogelijkheid dat u tegen een vergoeding gebruik maakt van ons vervoer.

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met ons. Zie contactpagina voor onze gegevens.