U kunt op verschillende manieren deelnemen aan de dagbesteding op onze zorgboerderij.

  • Via een geldige WMO of WLZ indicatie: een indicatie kan worden aangevraagd door u zelf, of door uw huisarts, of zorgtrajectbegeleidster. Het besluit wordt door de gemeente of CIZ bepaald op grond van objectieve criteria.
  • Via een PGB: Persoons gebonden budget.
  • Op particuliere basis.

Indien u beschikt over een geldige indicatie kunt contact opnemen met onze zorgboerderij om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding is er plaats voor een wederzijdse kennismaking. Daarna kunt u beslissen of u deel gaat nemen bij ons op de zorgboerderij. Er zal dan bekeken worden of en op welke dagen er plaats is binnen de zorgboerderij.

U kunt gebruik maken van ons vervoer als hiervoor een indicatie aanwezig is (in de meeste gevallen zit dit in de WMO of WLZ indicatie). Mocht u hier geen indicatie voor hebben dan is er een mogelijkheid dat u tegen een vergoeding gebruik maakt van ons vervoer.

Na start van de dagactiviteiten vindt er na 2 maanden een evaluatie plaats met cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Uiteraard kunnen ook tussentijds zaken teruggekoppeld worden.

Hoe u kunt aanmelden door contact op te nemen met ons. Zie contactpagina voor onze gegevens.