Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten op onze zorgboerderij heeft u een geldige beschikking nodig van de gemeente. Afhankelijk van de beschikking kunt u deelnemen aan de dagactiviteiten. In overleg bespreken we het vervoer: we halen en brengen u zelf of anders. Een PGB (persoonsgebonden budget) is ook mogelijk.
Een beschikking kan worden aangevraagd door u zelf of door uw huisarts of zorgtrajectbegeleider. Het besluit wordt door de gemeente bepaald op grond van objectieve criteria.
Indien u beschikt over een geldige beschikking kunt u contact opnemen met onze zorgboerderij om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek is plaats voor wederzijdse kennismaking. Ook zal bekeken worden of en op welke dagen er plaats is binnen de zorgboerderij.
Na start van de dagactiviteiten vindt er na 2 maanden een evaluatie plaats met cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Uiteraard kunnen ook tussentijds zaken teruggekoppeld worden.

Aanmeldformulier

U kunt een persoon voor deelname aan Zorgboerderij de Kuijkhoeve aanmelden door het formulier hieronder in te vullen. Zodra de aanmelding binnen is zal er zo spoedig mogelijk verder met u contact worden opgenomen.