Individueel:
Onze deelnemers kunnen ten alle tijden wensen / tips / verbeteringen bij ons aangeven. Wij gaan dan samen met onze deelnemers in gesprek om te kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken / verbeteren. We houden regelmatig een huiskamergesprek tijdens de koffie. Hierin vragen we in groepsverband of deelnemers wensen / tips / verbeteringen hebben.

Ook bespreken 2x per jaar het zorgplan. Hierin word besproken hoe het afgelopen half jaar is verlopen en tijdens dit gesprek is er ruimte om tips en/of verbeterpunten te bespreken.

Algemeen:
1x per jaar houden we een enquête om de tevredenheid onder onze deelnemers te toetsen. Dit gaat via Vanzelfsprekend. U of 1e cp krijgt een link voor de vragenlijst toegestuurd. Aan het eind van jaar wordt hier een rapport van op gemaakt en deze wordt gepubliceerd op onze website onder het kopje Clienttevredenheid.

Ook kan er deelgenomen via SZZ aan het clientpanel. Hierin krijgt u dan een paar keer jaar een vragenlijst via SZZ toegestuurd. Via deze link kunt u meer informatie hierover vinden:
https://www.zorgboerenzuid.nl/inspraak